หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

แบบ 56-1 One Report

แบบ 56-1 One Report 2564

(รายงานประจำปี)

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2565

ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

27 January, 31 January, 2023 : Virtual Local NDR - hosted by BLS

ดาวน์โหลด

ชื่อย่อหุ้น SCC

฿336.00

เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง

-8.00 /-2.33 %

สูงสุด - ต่ำสุด

343.00 - 336.00

ดูทั้งหมด

ห้องข่าว

ข่าวสารนักลงทุน

ดูทั้งหมด

แบบ 56-1 One Report 2564

(PDF format 20.35 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

(PDF format 13.39 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(PDF format 5.94 MB.)

ดาวน์โหลด

X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลที่
เอสซีจี (บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจีตามงบการเงินรวม) เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือติดต่อที่ mailto:data.privacy@scg.com