หุ้นกู้

SCG Debenture Club

ร่วมสัมผัสประสบการณ์อันทรงคุณค่าสำหรับสมาชิก เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ
กิจกรรม เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ ฉบับตุลาคม – ธันวาคม 2561
วันที่จัดกิจกรรม ชื่อกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม
9 มกราคม 2562 ย้อนกาลเวลา สู่เสน่ห์เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ ดาวน์โหลด
15 - 19 มกราคม 2562 มัณฑะเลย์-อินเล เสน่ห์แห่งสายน้ำ กลุ่มที่ 1 ดาวน์โหลด
20 - 24 มกราคม 2562 มัณฑะเลย์-อินเล เสน่ห์แห่งสายน้ำ กลุ่มที่ 2 ดาวน์โหลด
7 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ล่องสุราษฎร์ เขื่อนรัชชประภา-กุ้ยหลินเมืองไทย กลุ่มที่ 1 ดาวน์โหลด
10 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ล่องสุราษฎร์ เขื่อนรัชชประภา-กุ้ยหลินเมืองไทย กลุ่มที่ 2 ดาวน์โหลด
29 มีนาคม - 6 เมษายน 2562 เส้นทางอารยธรรมโบราณ จอร์เจีย อัญมณีแห่งเขาคอเคซัส กลุ่มที่ 1 ดาวน์โหลด
31 มีนาคม - 8 เมษายน 2562 เส้นทางอารยธรรมโบราณ จอร์เจีย อัญมณีแห่งเขาคอเคซัส กลุ่มที่ 2 ดาวน์โหลด
 
วิธีการสมัครกิจกรรม SCG debenture club ดาวน์โหลด

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตามจากเอกสารกิจกรรม SCG Debenture Club หรือ โทร. 0 2586 2112

สัมมนา
เวิร์คชอป
ทริปในประเทศ
ทริปต่างประเทศ
กิจกรรมอื่น ๆ