หุ้นกู้

SCG Debenture Club

ร่วมสัมผัสประสบการณ์อันทรงคุณค่ากับ SCG Debenture Club ซึ่งจัดขึ้นสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCG โดยเฉพาะ
กิจกรรมของ SCG Debenture Club มกราคม – มีนาคม 2561
วันที่จัดกิจกรรม ชื่อกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม
10 มีนาคม 2561 SCG Smiling: ถุงมือกันดึงสาย ดาวน์โหลด
24 มีนาคม 2561 เสวนา “รู้ทันการลงทุนตราสารหนี้ไทย” ดาวน์โหลด
3 - 6 เมษายน 2561 ประเพณีปอยส่างลอง บวชเณรลูกแก้ว จ.แม่ฮ่องสอน ทริปที่ 1 ดาวน์โหลด
4 - 7 เมษายน 2561 ประเพณีปอยส่างลอง บวชเณรลูกแก้ว จ.แม่ฮ่องสอน ทริปที่ 2 ดาวน์โหลด
 
วิธีการสมัครกิจกรรม SCG debenture club ดาวน์โหลด

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตามจากเอกสารกิจกรรม SCG Debenture Club หรือ โทร. 0 2586 2112

สัมมนา
เวิร์คชอป
ทริปในประเทศ
ทริปต่างประเทศ
กิจกรรมอื่น ๆ