ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น SCC

฿ 472.00

เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง

-- %

สูงสุด - ต่ำสุด

474.00 - 468.00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,984,400

วันก่อนหน้า - ราคาเปิด

472.00 - 472.00

มูลค่า ('000 บาท)

934,673,600

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

470.00 / 294,700

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

472.00 / 336,100

ช่วงราคาระหว่างวัน

468.00 - 474.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

490.00 - 404.00

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ:

27 มิ.ย. 2562 16:37

 

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
   
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)
   

ผลคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)