ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น SCC

฿ 480.00

เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง

+2.00 /0.42%

สูงสุด - ต่ำสุด

482.00 - 476.00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,513,300

วันก่อนหน้า - ราคาเปิด

478.00 - 478.00

มูลค่า ('000 บาท)

724,046,200

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

478.00 / 178,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

480.00 / 63,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

476.00 - 482.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

552.00 - 470.00

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ:

23 ก.พ. 2561 16:39

 

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
   
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)
   

ผลคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)