ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น SCC

฿ 336.00

เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง

-8.00 /-2.33 %

สูงสุด - ต่ำสุด

343.00 - 336.00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

3,280,199

วันก่อนหน้า - ราคาเปิด

344.00 - 341.00

มูลค่า ('000 บาท)

1,109,849,200

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

336.00 / 583,400

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

337.00 / 84,700

ช่วงราคาระหว่างวัน

336.00 - 343.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

402.00 - 307.00

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ:

31 ม.ค. 2566 16:37

 

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
   
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)
   

ผลคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)