ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น SCC

฿ 428.00

เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง

+6.00 /1.42%

สูงสุด - ต่ำสุด

428.00 - 424.00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

491,900

วันก่อนหน้า - ราคาเปิด

422.00 - 424.00

มูลค่า ('000 บาท)

209,410,600

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

426.00 / 13,400

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

428.00 / 45,900

ช่วงราคาระหว่างวัน

424.00 - 428.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

512.00 - 404.00

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ:

19 ธ.ค. 2561 11:28

Chart Type