Supplementary Information

Supplementary Info.

ชื่อบริษัท สถานที่ดำเนินธุรกิจหลัก โทรศัพท์ ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์หลัก ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท) สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อม ของบริษัทและบริษัทย่อย (ร้อยละ) สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อม ทั้งหมด (ร้อยละ)
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทย่อย
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3060-1  กิจการลงทุน  4,894 100 100
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2555-5000  กิจการลงทุน / คอนกรีตผสมเสร็จ  10,416 100 100
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด  สระบุรี  0-3624-0000-98  ปูนซีเมนต์  625 100 100
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด  สระบุรี  0-3628-8900  ปูนซีเมนต์  575 100 100
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด  นครศรีธรรมราช  0-7553-8222  ปูนซีเมนต์  700 100 100
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด  ลำปาง  0-5423-7500  ปูนซีเมนต์  589 100 100
Khammouane Cement Co., Ltd.  สปป. ลาว  (85621) 243-435-6  ปูนซีเมนต์  11,093 100 100
บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด  สระบุรี  0-3624-0000-98  ปูนฉาบและปูนก่อ  443 100 100
บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด  สระบุรี  0-3621-8400  ปูนซีเมนต์ขาว  200 100 100
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3230  วัสดุทนไฟ  300 100 100
บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-2410  รับปรึกษาการอนุรักษ์พลังงาน และรับจ้างผลิตไฟฟ้า 1,310 100 100
บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด  สระบุรี  0-3628-9103  บริการด้านเทคนิคและติดตั้งโรงงาน  50 100 100
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด  สระบุรี  0-3627-3152-63  วิจัยและพัฒนา  100 100 100
บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด  กรุงเทพฯ / สระบุรี / นครศรีธรรมราช  0-2962-7295-7  กำจัดกากอุตสาหกรรม  187 100 100
บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2728-8800  คอนกรีตผสมเสร็จ  800 100 100
บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จำกัด  ขอนแก่น  0-4335-8031  ผลิตหินก่อสร้าง  54 100 100
บริษัทศิลาสานนท์ จำกัด  สระบุรี  0-2555-5000  ผลิตหินก่อสร้าง  280 100 100
PT Pion Quarry Nusantara  อินโดนีเซีย  (6221) 797-1190  ผลิตหินก่อสร้าง  16 100 100
PT SCG Pipe and Precast Indonesia   อินโดนีเซีย  (6221) 797-1190  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต  466 100 100
PT Semen Lebak  อินโดนีเซีย  (6221) 798-3751  ปูนซีเมนต์  1,193 100 100
PT SCG Readymix Indonesia  อินโดนีเซีย  (6221) 797-1190  คอนกรีตผสมเสร็จ  365 100 100
PT CPAC Surabaya  อินโดนีเซีย  (6231) 732-1512  คอนกรีตผสมเสร็จ  43 100 100
CPAC Lao Co., Ltd.  สปป. ลาว  (85621) 720-385  คอนกรีตผสมเสร็จ  31 100 100
The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd.  เวียดนาม  (84) 83-6027-111  คอนกรีตผสมเสร็จ  178 100 100
Myanmar CPAC Service Co., Ltd.  เมียนมา  (951) 681-351  คอนกรีตผสมเสร็จ  148 100 100
CPAC Concrete Products (Cambodia) Co., Ltd.  กัมพูชา  (88523) 990-406  แผ่นพื้นสำเร็จรูป  17 100 100
SCG Cement-Building Materials Vietnam Limited Liability Company  เวียดนาม  (84) 93-3558-096  จัดจำหน่ายปูนซีเมนต์  47 100 100
Vietnam Construction Materials Joint Stock Company  เวียดนาม  (84) 52-6262-666  ปูนซีเมนต์  5,447 100 100
Song Gianh Cement Joint Stock Company  เวียดนาม  (84) 232-3535-098   ปูนซีเมนต์  3,180 100 100
Mien Trung Cement One Member Company Limited  เวียดนาม  (84) 511-2227-803  ปูนซีเมนต์  23 100 100
Danang Cement One Member Company Limited  เวียดนาม  (84) 511-3481-302  ปูนซีเมนต์  15 100 100
Phu Yen Cosevco Cement Company Limited  เวียดนาม  (84) 57-3790-178  ปูนซีเมนต์  15 100 100
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3333  กิจการลงทุน  14,894 100 100
บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จำกัด   กรุงเทพฯ  0-2586-3333  กิจการลงทุน  193 100 100
บริษัทเอ็มอาร์ซี รูฟฟิ่ง จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2555-0055  กิจการลงทุน  762 100 100
บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด   กรุงเทพฯ  0-2586-3333  กิจการลงทุน  6,037 100 100
Cementhai Roof Holdings Philippines, Inc.  ฟิลิปปินส์  (632) 717-6901  กิจการลงทุน  136 100 100
Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.  ฟิลิปปินส์  (632) 717-6901  กิจการลงทุน  192 100 100
Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.   สิงคโปร์  (65) 6297-9661  กิจการลงทุน  278 100 100
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด  สระบุรี  0-2586-3333  กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์  11,000 100 100
บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ลำปาง) จำกัด  ลำปาง  0-5433-7301-5  กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์  230 100 100
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด  สระบุรี  0-2586-6822  คอนกรีตสำเร็จรูป บล็อกปูถนน  1,630 100 100
แผ่นปูพื้น บุผนัง รั้วคอนกรีต 
บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด  สระบุรี  0-3637-3441-4  ฉนวนใยแก้วกันความร้อน  422 100 100
บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด  นครปฐม / สระบุรี / ชลบุรี / ขอนแก่น / นครศรีธรรมราช / ลำพูน / นครราชสีมา  0-2586-4032-4,
0-2586-4037-9 
กระเบื้องหลังคาคอนกรีต  1,030 100 100
SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.  เวียดนาม  (84) 650-3767-581-4  กระเบื้องหลังคาคอนกรีต  235 100 100
SCG Roofing Philippines, Inc.   ฟิลิปปินส์  (632) 717-6901  กระเบื้องหลังคาคอนกรีต  153 100 100
SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.        กัมพูชา  (85523) 454-388  กระเบื้องหลังคาคอนกรีต  43 100 100
บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด  สระบุรี  0-2586-5999  กระเบื้องหลังคาเซรามิก  400 100 100
บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-4094-8  กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง  3,160 100 100
บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด  สระบุรี  0-3637-6400  กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง  960 100 100
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮมเซอร์วิส จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-4111  บริการติดตั้ง ต่อเติม ซ่อมแซม  115 100 100
บริษัทเจมาโก จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3333  จำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง  95 100 100
PT SCG Lightweight Concrete Indonesia  อินโดนีเซีย  (6226) 7861-0360  คอนกรีตมวลเบา  1,253 100 100
บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด  กรุงเทพฯ   0-2586-3333   กิจการลงทุน  12,150 100 100
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด  กรุงเทพฯ   0-2586-3333   กิจการลงทุน / จัดจำหน่ายในประเทศ  20,833 100 100
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด   กรุงเทพฯ   0-2586-2222   ค้าขายระหว่างประเทศ  400 100 100
SCG Trading Australia Pty. Ltd.  ออสเตรเลีย  (612) 9438-1225  ค้าขายระหว่างประเทศ  5 100 100
SCG Trading Guangzhou Co., Ltd.  จีน  (86) 208-365-2559  ค้าขายระหว่างประเทศ  24 100 100
SCG Trading Hong Kong Limited  ฮ่องกง  (852) 2838-6456  ค้าขายระหว่างประเทศ  220 100 100
SCG Trading Philippines Inc.  ฟิลิปปินส์  (632) 501-8634  ค้าขายระหว่างประเทศ  38 100 100
SCG Singapore Trading Pte. Ltd.  สิงคโปร์  (65) 6295-3455  ค้าขายระหว่างประเทศ  23 100 100
SCG Trading USA Inc.  สหรัฐอเมริกา  (1310) 323-2194-106  ค้าขายระหว่างประเทศ  36 100 100
PT SCG Trading Indonesia  อินโดนีเซีย  (6221) 350-9488  ค้าขายระหว่างประเทศ  5 100 100
SCG Trading Lao Co., Ltd.  สปป. ลาว  (85621) 454-596-7  ค้าขายระหว่างประเทศ  11 100 100
SCG Marketing Philippines Inc.  ฟิลิปปินส์  (632) 501-8634,
(632) 501-8630 
ค้าขายระหว่างประเทศ  59 100 100
SCGT Malaysia Sdn. Bhd.  มาเลเซีย  (603) 5632-0168  ค้าขายระหว่างประเทศ  14 100 100
SCG Trading (Cambodia) Co., Ltd.  กัมพูชา  (85523) 990-401-5  ค้าขายระหว่างประเทศ  1 100 100
SCG Trading Middle East Dmcc  สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์  (971) 4-552-0293  ค้าขายระหว่างประเทศ  11 100 100
SCG Trading Vietnam Co., Ltd.  เวียดนาม  (84) 83-5269-001  บริการด้านโลจิสติกส์  การค้าระหว่างประเทศ และการกระจายสินค้าในประเทศ 64 100 100
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด   กรุงเทพฯ  0-2586-3333  บริการด้านโลจิสติกส์  3,340 100 100
SCG Logistics Lao Co., Ltd.  สปป. ลาว  (85620) 9591-9650  บริการด้านโลจิสติกส์  13 100 100
SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.  กัมพูชา  (85523) 966-206  บริการด้านโลจิสติกส์  11 100 100
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด   กรุงเทพฯ  0-2586-2222   ให้บริการทางธุรกิจ  10 100 100
Myanmar CBM Services Co., Ltd.  เมียนมา  (951) 966-2014  ให้บริการทางธุรกิจ  66 100 100
บริษัทกระเบื้องทิพย์ จำกัด   กรุงเทพฯ  0-2286-7888  ให้บริการทางธุรกิจ  3 100 100
บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จำกัด    กรุงเทพฯ  0-2586-3333  ค้าปลีก  100 100 100
บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด   กรุงเทพฯ  0-2101-9922  ศูนย์แสดงสินค้าเอสซีจี ให้บริการ และให้คำปรึกษา 500 100 100
บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด   สระบุรี  0-3672-4377   โรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ในด้านการขนส่งของคู่ค้าของเอสซีจี  5 100 100
Prime Group Joint Stock Company  เวียดนาม  (84) 211-3888-987  กิจการลงทุน  1,413 100 100
Prime Trading, Import and Export One Member  Limited Liability Company  เวียดนาม  (84) 211-3888-986  จำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง  420 100 100
Ceramic Research Institution    เวียดนาม  (84) 211-3888-987  วิจัยและพัฒนา  7 100 100
Prime International Import-Export and Service Trading Company Limited  เวียดนาม  (84) 243-7877-177  จำหน่ายสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  6 100 100
Prime Ngoi Viet Joint Stock Company   เวียดนาม  (84) 211-3597-696  กระเบื้องหลังคาดินเผา  350 100 100
Prime Pho Yen Joint Stock Company    เวียดนาม  (84) 280-3866-632  กระเบื้องเซรามิกปูพื้น  210 100 100
Prime Yen Binh Joint Stock Company   เวียดนาม  (84) 211-3866-152  กระเบื้องเซรามิกบุผนัง  182 100 100
Prime Tien Phong Joint Stock Company   เวียดนาม  (84) 211-3888-174  กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง  168 100 100
Prime Vinh Phuc Joint Stock Company   เวียดนาม  (84) 211-3866-637  กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง  350 100 100
Prime Truong Xuan Joint Stock Company  เวียดนาม  (84) 211-3726-552  เครื่องทำน้ำร้อนและเครื่องกล  84 99 99
Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company    เวียดนาม  (84) 61-3965-475  ปูนซีเมนต์ขาว  56 99 99
PT Semen Jawa  อินโดนีเซีย  (6221) 350-9491  ปูนซีเมนต์  10,778 98 98
PT KIA Serpih Mas  อินโดนีเซีย  (6221) 386-2322  กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง  1,528 97 97
PT KIA Keramik Mas  อินโดนีเซีย  (6221) 386-2322  กระเบื้องหลังคาเซรามิก  2,162 96 96
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.  อินโดนีเซีย  (6221) 386-2322  กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง  5,603 96 96
Prime Dai An Joint Stock Company    เวียดนาม  (84) 211-3728-770  สำรวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ  35 95 95
Kampot Cement Co., Ltd.  กัมพูชา  (85523) 996-839  ปูนซีเมนต์  4,275 95 95
PT Tambang Semen Sukabumi  อินโดนีเซีย  (6221) 350-9491  เหมืองหินปูน  8 93 93
PT Kokoh Inti Arebama Tbk.  อินโดนีเซีย  (6221) 350-6227  จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง  350 91 91
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2973-5040-54  ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์  200 91 91
บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2938-9833  จำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง  50 90 90
Prime Dai Viet Joint Stock Company  เวียดนาม  (84) 211-3845-238  กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง  182 90 90
Prime Thein Phuc Joint Stock Company    เวียดนาม  (84) 54-3626-282  สำรวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ  70 90 90
Prime Phong Dien Joint Stock Company    เวียดนาม  (84) 54-3751-222  ผลิตวัตถุดิบ  35 90 90
Prime Dai Loc Joint Stock Company   เวียดนาม  (84) 510-3761-762  กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง  414 90 90
CPAC Cambodia Co., Ltd.  กัมพูชา  (85523) 356-677  คอนกรีตผสมเสร็จ  128 90 90
บริษัทสระบุรีรัชต์ จำกัด   สระบุรี  0-2586-3333  แผ่นปูพื้นและบุผนังคอนกรีต  96 83 83
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.  ฟิลิปปินส์  (632) 717-6901  กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง  430 80 83
SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.  เมียนมา  (959) 783-914-137,
(959) 783-914-139 
คอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง  207 80 80
PT Surya Siam Keramik   อินโดนีเซีย  (6221) 5397-091  กระเบื้องเซรามิกปูพื้น  87 80 80
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)  สระบุรี  0-2790-9800  กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง และนิคมอุตสาหกรรม 1,698 75 75
บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จำกัด   กรุงเทพฯ  0-2586-3333  ให้บริการจัดการขยะหรือของเสีย และนำขยะหรือของเสียไปใช้ผลิตพลังงาน 185 74 74
บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด   กรุงเทพฯ  0-2973-5040-54  กิจการการลงทุน  60 71 71
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด  สระบุรี  0-2973-5040-54  เครื่องสุขภัณฑ์  200 71 71
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด   สระบุรี  0-2973-5040-54  เครื่องสุขภัณฑ์  160 71 71
Mawlamyine Cement Limited  เมียนมา  (959) 796-093-056,
(959) 978-757-519 
ปูนซีเมนต์  1,631 70 70
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)  พระนครศรีอยุธยา  0-3522-1271  คอนกรีตมวลเบา  400 68 68
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด  ระยอง  0-3865-0515  คอนกรีตมวลเบา  590 68 68
บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-1402  ตัวแทนจำหน่าย  146 67 67
บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด  กรุงเทพฯ  089-115-8022  บริการด้านโลจิสติกส์  260 65 65
Prime Dai Quang Joint Stock Company    เวียดนาม  (84) 510-2471-993  บรรจุภัณฑ์  28 56 56
Guangxi SCG Logistics Co., Ltd.  จีน  0-2586-1590  โลจิสติกส์  34 55 55
SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.  เมียนมา  (959) 961-404-851  บริการด้านโลจิสติกส์  58 55 55
บริษัทพาเนล เวิลด์ จำกัด  สมุทรสาคร  0-3447-2033-4  ผลิตแผ่นไม้อัดซีเมนต์  245 55 55
บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จำกัด   กรุงเทพฯ  0-2872-3014-5  บริการขนส่งด้วยเรือลำเลียง  457 55 55
บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด   สระบุรี  0-3637-6300  กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง  800 54 54
บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-1323  รับจ้างสร้างบ้านและขายบ้านสำเร็จรูป  825 51 51
Mingalar Motor Co., Ltd.  เมียนมา  (951) 514-940  ตัวแทนจำหน่าย  141 50 50
PT Siam-Indo Gypsum Industry  อินโดนีเซีย  (6221) 8832-0028  แผ่นยิปซัม  306 50 50
PT Siam-Indo Concrete Products  อินโดนีเซีย  (6226) 743-2140  กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์  446 50 50
Prime Hao Phu Joint Stock Company    เวียดนาม  (84) 27-3821-118  สำรวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ  35 49 49
PT SCG Barito Logistics  อินโดนีเซีย  (6221) 634-5668  บริการด้านโลจิสติกส์  103 49 49
Kampot Land Co., Ltd.  กัมพูชา  (85523) 996-839  กิจการลงทุนในที่ดิน                 0.2 47 47
การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น 
บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3333  กิจการลงทุน  1,190 50 65
Global House Franchise (Myanmar) Co., Ltd.  เมียนมา  (9599) 7785-0145  ให้บริการแฟรนไชส์ระบบการค้าปลีก  3 - 65
CMPI Land, Inc.  ฟิลิปปินส์  (632) 908-3720  ให้เช่าที่ดิน  49 40 64
บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-6610  กิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น  570 51 51
บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด    สมุทรปราการ  0-2754-4501-9  ท่าเทียบเรือสินค้า  63 50 50
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด  สระบุรี  0-3637-3478  ผลิตและจำหน่ายส่วนประกอบบ้าน  2,325 49 49
บริษัทเซอร์เวย์ มารีน เซอร์วิส จำกัด   กรุงเทพฯ  0-2296-1490-2  ให้เช่าที่ดิน  37 48 48
บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด  สระบุรี  0-3637-3578-82  ผลิตและจำหน่ายปูนพลาสเตอร์  405 40 40
Mariwasa Holdings, Inc.  ฟิลิปปินส์  (632) 717-6901  กิจการลงทุน  235 40 40
Green Siam Resources Corporation   ฟิลิปปินส์  (632) 501-8631  ธุรกิจโรงอัดเศษกระดาษ  95 40 40
CMPI Holdings, Inc.  ฟิลิปปินส์  (632) 813-1666  กิจการลงทุน  55 40 40
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)   ร้อยเอ็ด  0-4351-9597  จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 3,841 30 30
Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.  จีน  (86) 553-839-9857  วัสดุทนไฟ  497 30 30
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2555-0055  แผ่นยิปซัม  150 29 29
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด  สระบุรี  0-3637-3500-9  แผ่นยิปซัม  470 - 29
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด  สงขลา  0-7420-6000-5  แผ่นยิปซัม  120 - 29
PT M Class Industry  อินโดนีเซีย  (6202) 6743-6888  กระเบื้องหลังคาดินเผา  222 28 28
Asia Pacific Logistics and Transportation Joint Stock Company  เวียดนาม  (84) 43-7738-420  บริการด้านโลจิสติกส์  28 25 25
Souvanny Home Center Public Company  สปป. ลาว  (85621) 415-645  จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 1,328 - 22
บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)  กรุงเทพฯ  0-2641-5600  ปูนซีเมนต์  4,671 10 10
Finfloor S.p.A.  อิตาลี  (39) 05-3684-0111  กิจการลงทุน  429 10 10
ชื่อบริษัท สถานที่ดำเนินธุรกิจหลัก โทรศัพท์ ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์หลัก ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท) สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อม ของบริษัทและบริษัทย่อย (ร้อยละ) สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อม ทั้งหมด (ร้อยละ)
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-4762  กิจการลงทุน  32,277 100 100
บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด  ระยอง  0-3868-3393-7  เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน และเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน  5,190 100 100
บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-6161  จำหน่ายเม็ดพลาสติก  5 100 100
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-4115  จำหน่ายเม็ดพลาสติก  3 100 100
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด  ระยอง  0-3868-5040-8  บริการซ่อมบำรุง  2 100 100
บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จำกัด  ระยอง  0-3868-2632-3  บริการซ่อมบำรุง  1 100 100
บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996  จำกัด  ระยอง  0-3868-9471-2  นิคมอุตสาหกรรม  1,100 100 100
บริษัทเท็กซ์พลอร์ จำกัด   ระยอง  0-2586-6353  ให้บริการเทคโนโลยีด้านเคมีภัณฑ์  1 100 100
บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-5435  กิจการลงทุน  3,313 100 100
SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.  สิงคโปร์  (65) 6297-9661  กิจการลงทุน  804 100 100
Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.  สิงคโปร์  (65) 6297-9661  กิจการลงทุน  2,349 100 100
Hexagon International, Inc.  สหรัฐอเมริกา  0-2586-4444  กิจการลงทุน  67 100 100
Norner Holding AS  นอร์เวย์  (47) 3557-8000  กิจการลงทุน  3 100 100
Norner AS  นอร์เวย์  (47) 3557-8001  วิจัยและพัฒนา  0.1 100 100
Norner Research AS  นอร์เวย์  (47) 3557-8002  สถาบันวิจัย  0.1 100 100
Norner IP AS  นอร์เวย์  (47) 3557-8003  จำหน่ายและให้บริการเทคโนโลยี  0.1 100 100
Norner Verdandi AS  นอร์เวย์  (47) 3557-8004  จำหน่ายและให้บริการเทคโนโลยี  3 100 100
CO2 Technologies AS  นอร์เวย์  (47) 3557-8005  กิจการลงทุน  0.5 100 100
บริษัทเอส เอ็ม เอช จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-4859  วิจัยและพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยี  170 100 100
PT TPC Indo Plastic and Chemicals  อินโดนีเซีย  (6231) 395-2945  พลาสติกพีวีซี  1,020 100 100
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)  กรุงเทพฯ  0-2827-7272  พลาสติกพีวีซี  875 100 100
บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2827-7272  พีวีซี เพสต์ เรซิน  333 100 100
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3930-5  ท่อและข้อต่อพีวีซี  400 100 100
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3930-5  ผลิตภัณฑ์ท่อและผลิตภัณฑ์พลาสติกพีวีซี  426 100 100
บริษัทนวอินเตอร์เทค จำกัด  ระยอง  0-3889-2190  ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์  40 100 100
Chemtech Co., Ltd.  เวียดนาม  (84) 650-3784-992  พลาสติกคอมพาวนด์  103 100 100
บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จำกัด  ระยอง  0-3868-7320-3  กิจการลงทุน  1,180 100 100
SENFI UK Limited  สหราชอาณาจักร  0-2586-4444  วิจัยและพัฒนา  45 100 100
SENFI Swiss GmbH  สวิสเซอร์แลนด์  0-2586-4444  ให้บริการด้านการตลาด  1 100 100
บริษัทระยองไปป์ไลน์ จำกัด  ระยอง  0-3893-7065  บริการใช้สิทธิทางท่อ  200 92 92
บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-2006  เม็ดพลาสติกคอมพาวนด์ ขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง  380 87 87
บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด  ระยอง  0-3868-9471-2  บริการคลังเก็บสินค้าและขนถ่ายสินค้า  700 82 82
Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.  เวียดนาม  (84) 650-3710-993  พีวีซีคอมพาวนด์  75 72 72
Long Son Petrochemicals Co., Ltd.  เวียดนาม  (84) 83-8257-226  วัตถุดิบสำหรับผลิตเม็ดพลาสติก  4,749 71 71
TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.  เวียดนาม  (84) 83-8234-730  พลาสติกพีวีซี  1,013 70 70
บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด   ระยอง  0-3868-5040-8  วัตถุดิบสำหรับผลิตเม็ดพลาสติก           10,820 51 68
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด  ระยอง  0-3893-7000  วัตถุดิบสำหรับผลิตเม็ดพลาสติก           22,520 55 67
Alliance Petrochemical Investment (Singapore) Pte. Ltd.  สิงคโปร์  (65) 6221-5318  กิจการลงทุน  1,881 65 65
บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด  ระยอง  0-3868-3451-3  สเตบิไลเซอร์ส  190 60 60
Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.   กัมพูชา  (855) 2388-2072  ท่อและข้อต่อพีวีซี  179 60 60
Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.  เมียนมา  (959) 863-3988  ท่อและข้อต่อพีวีซี  237 57 57
บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  ระยอง  0-3891-1321-2  บริการสอบเทียบมาตรฐาน  4 51 51
การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น 
SCG Plastics (China) Co., Limited  ฮ่องกง  (852) 2544-9991  จำหน่ายเม็ดพลาสติก  4 60 60
SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.  จีน  (86) 216-888-6091  จำหน่ายเม็ดพลาสติก  25 - 60
บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด  ระยอง  0-3868-5100  วัตถุดิบสำหรับผลิตเส้นใยพอลิเอสเตอร์ และเพ็ทเรซิน 4,800 50 50
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด  ระยอง  0-3868-3215-6  วัตถุดิบสำหรับผลิตพอลิสไตรีน  4,755 50 50
บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด  ระยอง  0-3868-3215-6  เลเทกซ์สังเคราะห์  5,789 50 50
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จำกัด  ระยอง  0-3868-3215-6  เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน  4,455 49 50
บริษัทสยามโพลีสไตรีน จำกัด  ระยอง  0-3868-3215-6  เม็ดพลาสติกพอลิสไตรีน  995 50 50
บริษัทเอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  ระยอง  0-3868-3215-6  โพรพิลีนออกไซด์  3,150 - 50
บริษัทระยอง เทอร์มินัล จำกัด  ระยอง  0-3868-9471-2  บริการคลังเก็บสินค้าและขนถ่ายสินค้า  1,325 - 50
PT Siam Maspion Terminal  อินโดนีเซีย  (6231) 395-2945-8  บริการคลังเก็บสินค้าและขนถ่ายสินค้า  327 50 50
บริษัทเอสดีกรุปเซอร์วิซ จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2365-7000  กิจการลงทุน  78 50 50
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2679-5120  วัตถุดิบสำหรับผลิตยางสังเคราะห์  1,173 49 49
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด  ระยอง  0-3868-5040-8  วัตถุดิบสำหรับผลิตอะคริลิก  5,590 46 47
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด  ระยอง  0-3868-4241  เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนคอมพาวนด์  64 46 46
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จำกัด  ระยอง  0-3868-4241  ผงเมลามีน  200 45 45
บริษัทสยาม โทเซลโล จำกัด  ระยอง  0-3801-0500  ฟิล์มพลาสติก  592 45 45
บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จำกัด  ระยอง  0-3868-5900  เพ็ทเรซิน  900 20 40
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.)  อิหร่าน  (9821) 8850-0641  เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน  1,755 39 39
PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia  อินโดนีเซีย  (6221) 574-5880  เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน  472 39 39
PT Trans-Pacific Polyethylindo  อินโดนีเซีย  (6221) 574-5880  เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน  337 39 39
บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2501-1054  พีวีซีคอมพาวนด์  120 35 35
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.  อินโดนีเซีย  (6221) 530-7950  วัตถุดิบสำหรับผลิตเม็ดพลาสติก           27,248 31 31
PT Styrindo Mono Indonesia  อินโดนีเซีย  (6221) 530-8505  วัตถุดิบสำหรับผลิตพอลิสไตรีน           10,093 - 31
GTC Technology US, LLC  สหรัฐอเมริกา  0-2586-4444  ให้บริการเทคโนโลยีด้านเคมีภัณฑ์  102 25 25
GTC Technology International, LP  สหรัฐอเมริกา  0-2586-4444  ให้บริการเทคโนโลยีด้านเคมีภัณฑ์  191 25 25
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.  จีน  (86) 760-533-2138  เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนคอมพาวนด์  596 20 20
Binh Minh Plastics Joint Stock Company  เวียดนาม  (84) 83-9690-973  ผลิตและจำหน่ายท่อพลาสติก  1,228 20 20
PT Srithai Maspion Indonesia  อินโดนีเซีย  (6231) 891-3630  ผงเมลามีน  118 10 10
PT Trans-Pacific Polypropylene Indonesia  อินโดนีเซีย  (6221) 574-5880  เม็ดพลาติกพอลิโพรพิลีน  220 10 10
PT Trans-Pacific Styrene Indonesia  อินโดนีเซีย  (6221) 574-5880  วัตถุดิบสำหรับผลิตพอลิสไตรีน  314 10 10
PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama  อินโดนีเซีย  (6221) 574-5880  วัตถุดิบสำหรับผลิตอะโรเมติกส์  8,931 5 5
ชื่อบริษัท สถานที่ดำเนินธุรกิจหลัก โทรศัพท์ ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์หลัก ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท) สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อม ของบริษัทและบริษัทย่อย (ร้อยละ) สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อม ทั้งหมด (ร้อยละ)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)   กรุงเทพฯ  0-2586-3333  กิจการลงทุน  1,563 99 99
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3333  กระดาษคราฟท์  3,450 99 99
บริษัทอินวีนิค จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3333  บริหารสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา  70 99 99
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3876  อบรมและสัมมนา  49 99 99
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3333  พลังงาน  890 99 99
บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3333  กิจการลงทุน  1 99 99
บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3333  กิจการลงทุน  1 99 99
United Pulp and Paper Co., Inc.  ฟิลิปปินส์  (632) 870-0100  กระดาษคราฟท์  1,082 98 98
Paperlink Inter-Trade Corporation  ฟิลิปปินส์  (632) 870-0100  กระดาษคราฟท์  1 98 98
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)  กาญจนบุรี  0-3461-5800  กระดาษคราฟท์  3,583 93 93
บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท์ จำกัด  สมุทรสาคร  0-2105-4477  กล่องกระดาษออฟเซ็ท  33 74 74
บริษัทคอนิเมก จำกัด  สมุทรปราการ  0-2738-0305  บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบแข็ง  420 74 74
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด  กรุงเทพฯ / ราชบุรี /  สมุทรปราการ / ปทุมธานี  0-2586-5991  กล่องกระดาษ  1,384 69 69
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด   ขอนแก่น  0-2586-3333  กล่องกระดาษ  150 69 69
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด  ระยอง  0-2586-3333  กล่องกระดาษ  650 69 69
Vina Kraft Paper Co., Ltd.  เวียดนาม  (848) 268-0240-2  กระดาษคราฟท์  6,069 69 69
TCG Rengo (S) Limited  สิงคโปร์  (65) 6261-5846  กล่องกระดาษ  56 69 69
New Asia Industries Co., Ltd.  เวียดนาม  (84) 83-7294-160  กล่องกระดาษ  345 69 69
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.  เวียดนาม  (84) 650-3743-031  กล่องกระดาษ  607 69 69
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.  เวียดนาม  (84) 32-0375-3862  กล่องกระดาษ  248 69 69
Packamex (Vietnam) Co., Ltd.  เวียดนาม  (84) 83-7291-030  กล่องกระดาษ  220 69 69
บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)  กรุงเทพฯ  0-2586-3333  เยื่อกระดาษ / กระดาษพิมพ์เขียน  2,365 69 69
บริษัทฟินิคซ ยูทิลิตี้ จำกัด  ขอนแก่น  0-4343-3104-6  สาธารณูปโภค  1,500 69 69
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3333  กระดาษพิมพ์เขียน  7,770 69 69
บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)  สมุทรปราการ  0-2754-2100-10  กระดาษพิมพ์เขียน  430 69 69
บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3333  สวนป่า  184 69 69
บริษัทพนัสนิมิต จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3333  สวนป่า  2 69 69
บริษัทไทยพนาสณฑ์ จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3333  สวนป่า  2 69 69
บริษัทไทยพนาดร จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3333  สวนป่า  2 69 69
บริษัทไทยพนาราม จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3333  สวนป่า  2 69 69
บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3333  สวนป่า  2 69 69
บริษัทสยามพนาเวศ จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3333  สวนป่า  3 69 69
บริษัทไทยพนาบูรณ์ จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3333  สวนป่า  3 69 69
บริษัทไทยวนภูมิ จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3333  สวนป่า  3 69 69
PT Primacorr Mandiri  อินโดนีเซีย  (6221) 596-2345  กล่องกระดาษ  294 62 62
PT Indoris Printingdo  อินโดนีเซีย  (6221) 596-0772-3  กล่องกระดาษ  55 62 62
PT Indocorr Packaging Cikarang  อินโดนีเซีย  (6221) 893-6868  กล่องกระดาษ  258 55 55
บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-5991  กิจการลงทุน  2,108 52 52
บริษัทไดน่า แพคส์ จำกัด  สมุทรสาคร  0-2810-9346-7  กล่องกระดาษ  90 52 52
บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำกัด  สมุทรสาคร  0-3488-3422-4  กล่องกระดาษ  260 52 52
บริษัทดี อิน แพค จำกัด  นครปฐม  0-3498-1401-4  กล่องกระดาษ  50 52 52
บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัด  สมุทรปราการ  0-2324-0781  กล่องกระดาษ  300 50 50
Tin Thanh Packing Joint Stock Company  เวียดนาม  (84) 72-3779-747  บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว  158 47 47
บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำกัด   สมุทรสาคร / สมุทรสงคราม / ระยอง  0-3444-0600-5  บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว  322 37 37
บริษัทร่วมและบริษัทอื่น 
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด  สมุทรปราการ  0-2709-3110-7  กล่องกระดาษออฟเซ็ท  500 48 48
P&S Holdings Corporation  ฟิลิปปินส์  (632) 870-0100  กิจการลงทุน  263 39 39
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3333  กระดาษชนิดพิเศษ  1,100 31 31
บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)  สมุทรปราการ  0-2754-2650-8  เอกสารปลอดการทำเทียม  110 18 18
บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด  สมุทรปราการ  0-2380-1320  กิจการลงทุน  37 - 18
บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด   กำแพงเพชร  0-5585-8033  พลังงานและสาธารณูปโภค  190 17 17
บริษัทไทยบริติช ดีโพสต์ จำกัด  สมุทรปราการ  0-2709-4201  บริการงานพิมพ์ระบบดิจิทัล  34 - 9
ชื่อบริษัท สถานที่ดำเนินธุรกิจหลัก โทรศัพท์ ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์หลัก ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท) สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อม ของบริษัทและบริษัทย่อย (ร้อยละ) สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อม ทั้งหมด (ร้อยละ)
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-2104  กิจการลงทุน  1 100 100
บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จำกัด (มหาชน)  กรุงเทพฯ  0-2586-2104  กิจการลงทุน  72 100 100
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จำกัด   กรุงเทพฯ  0-2586-2104  ที่ดินและบริการพื้นที่เช่า  820 100 100
บริษัทเอสซีจีแอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3333  บริการทางด้านบัญชี การเงิน และภาษีอากร  5 100 100
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-5777  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  15 100 100
บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3333  กิจการลงทุนในตราสารหนี้  380 100 100
Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.  สิงคโปร์  0-2586-3333  ธุรกิจประกันภัย  34 100 100
บริษัทสยามผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จำกัด   กรุงเทพฯ  0-2586-3333  จำหน่ายผลิตภัณฑ์และ ให้บริการด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม 13 100 100
บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-3333  บริการฝึกอบรม  20 100 100
SCG Vietnam Co., Ltd.  เวียดนาม  (84) 83-526-9011-13  ที่ปรึกษาด้านการจัดการ  16 100 100
PT SCG Indonesia  อินโดนีเซีย  (6221) 350-9491  ที่ปรึกษาด้านการจัดการ  26 100 100
บริษัทบางซื่ออุตสาหกรรม จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-1920  สตาร์ทอัพ  303 100 100
บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล จำกัด  
(เดิมชื่อ "บริษัทสยามนวภัณฑ์ จำกัด") 
กรุงเทพฯ  0-2586-3333  กิจการเงินร่วมลงทุน  305 100 100
บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
(เดิมชื่อ "บริษัทเอสซีจี แมเนจเม้นท์ จำกัด") 
กรุงเทพฯ  0-2586-3333  กิจการเงินร่วมลงทุนในต่างประเทศ  455 100 100
บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2586-5684  ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จากพลังงานทดแทน 16 50 50
บริษัทร่วมและบริษัทอื่น 
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  ปทุมธานี  0-2909-0300-1  เครื่องจักรกลการเกษตร  2,739 40 40
บริษัทสยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด  ฉะเชิงเทรา  0-3885-5115  เหล็กหล่อรูปพรรณ  900 - 40
บริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด  ปทุมธานี  0-2909-0300  ลีสซิ่ง  2,000 - 40
บริษัทสยามเอทีอุตสาหกรรม จำกัด  ชลบุรี  0-3845-4266-8  ชิ้นส่วนยานยนต์  240 30 30
บริษัทผลิตภัณฑ์วิศวไทย จำกัด  ปทุมธานี  0-2529-3518-22  ชิ้นส่วนยานยนต์  85 29 30
บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด  สระบุรี  0-3633-6531-4  เหล็กหล่อรูปพรรณ  300 30 30
บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด  ชลบุรี  0-3845-4671-7  เหล็กหล่อรูปพรรณ  475 30 30
บริษัทเมืองทอง ยูไนเต็ด จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2508-8100  ฟุตบอลอาชีพ  233 30 30
บริษัทนวโลหะไทย จำกัด  สระบุรี  0-3628-8300  เหล็กหล่อรูปพรรณ  308 20 25
Lysando AG  ลิกเตนสไตน์  (423) 262-5753  วิจัยและพัฒนา  39 20 20
บริษัทไอทีวัน จำกัด  กรุงเทพฯ  0-2271-5111  บริการด้านเทคโนโลยี  80 20 20
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  สมุทรปราการ  0-2386-1000  รถยนต์  7,520 10 10
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด  ระยอง  0-3868-3723-30  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ  3,000 10 10
บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด  ชลบุรี  0-3821-3451-5  เครื่องยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์  2,850 4 4
* สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน