หุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563

หุ้นกู้ Bid Offer ราคาตกลงซื้อ ขาย ครั้งล่าสุด
ราคา อัตราผลตอบแทน ราคา อัตราผลตอบแทน วันที่ ราคา อัตราผลตอบแทน
SCC20NA : 3.00%
ครบกำหนด 1/11/20
1,007.29 0.70% 1,007.30 0.65% 17/9/20 1,006.66 0.68%
SCC214A : 3.25%
ครบกำหนด 1/4/21
1,011.74 1.00% 1,012.64 0.80% 20/10/20 1,008.33 1.75%
SCC248A : 2.97%
ครบกำหนด 30/8/24
1,032.09 2.10% 1,043.86 1.90% 27/8/20 1,040.08 1.92%
SCC21OA : 3.05%
ครบกำหนด 1/10/21
1,018.53 1.25% 1,019.96 1.10% 20/10/20 1,019.45 1.15%
SCC224A : 3.00%
ครบกำหนด 1/4/22
1,025.91 1.30% 1,028.10 1.15% 20/10/20 1,029.08 1.08%
SCC22OA : 3.10%
ครบกำหนด 1/10/22
1,032.28 1.50% 1,036.19 1.30% 15/10/20 1,040.92 1.05%
SCC234A : 3.10%
ครบกำหนด 1/4/23
1,037.56 1.60% 1,041.23 1.45% 15/9/20 1,048.34 1.42%
SCC23NA : 3.00%
ครบกำหนด 1/11/23
1,043.41 1.75% 1,046.42 1.65% 15/7/20 1,051.95 1.57%
SCC244A : 2.80%
ครบกำหนด 1/4/24
1,024.69 2.10% 1,033.13 1.85% 29/9/20 1,028.77 2.15%

Remark : The credit rating for the issued SCC debentures is A+(tha) by Fitch Ratings (Thailand) Limited. For further information, please contact : Corporate Treasury Office, The Siam Cement PCL, 1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800. Tel: +66 25862112 E-mail: debentureclub@scg.com

ข่าวสารการไถ่ถอนหุ้นกู้ / การออกหุ้นกู้ชุดใหม่

คลิกลิงก์จองซื้อ Online : Money Connect by Krungthai หรือ K-My Invest by KBank หรือ mBanking by Bangkokbank

Scan QR code คู่มือการจองซื้อออนไลน์ :

Money Connect by Krungthai
K-My Invest

Click Download : SCC24NA Subscription Form