หุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 12 เมษายน 2564

หุ้นกู้ Bid Offer ราคาตกลงซื้อ ขาย ครั้งล่าสุด
ราคา อัตราผลตอบแทน ราคา อัตราผลตอบแทน วันที่ ราคา อัตราผลตอบแทน
SCC248A : 2.97%
ครบกำหนด 30/08/24
1,046.58 1.55% 1,058.56 1.30% 10/2/21 1,074.99 1.19%
SCC21OA : 3.05%
ครบกำหนด 1/10/21
1,010.99 0.90% 1,012.41 0.60% 30/3/21 1,012.14 0.61%
SCC224A : 3.00%
ครบกำหนด 1/4/22
1,019.22 1.10% 1,022.14 0.80% 30/3/21 1,018.30 1.15%
SCC22OA : 3.10%
ครบกำหนด 1/10/22
1,027.84 1.25% 1,032.29 0.95% 15/2/21 1,038.03 0.98%
SCC234A : 3.10%
ครบกำหนด 1/4/23
1,033.92 1.40% 1,039.86 1.10% 22/2/21 1,046.49 1.08%
SCC23NA : 3.00%
ครบกำหนด 1/11/23
1,044.70 1.45% 1,052.40 1.15% 1/2/21 1,052.86 1.05%
SCC244A : 2.80%
ครบกำหนด 1/4/24
1,038.54 1.50% 1,045.97 1.25% 6/1/21 1,049.51 1.25%
SCC24NA : 2.80%
ครบกำหนด 2/11/24
1,048.66 1.55% 1,057.53 1.30% 25/3/21 1,055.77 1.33%
SCC254A : 2.65%
ครบกำหนด 1/4/25
1,000.81 2.65% 1,000.81 2.65% 12/4/21 1,000.81 2.65%

Remark : The credit rating for the issued SCC debentures is A+(tha) by Fitch Ratings (Thailand) Limited. For further information, please contact : Corporate Treasury Office, The Siam Cement PCL, 1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800. Tel.+66 25862112 E-mail: debentureclub@scg.com

ข่าวสารการไถ่ถอนหุ้นกู้ / การออกหุ้นกู้ชุดใหม่

คลิกลิงก์จองซื้อ Online : Money Connect by Krungthai หรือ K-My Invest by KBANK หรือ mBanking by BBL หรือ SCB easy


คลิ๊ก download : แบบฟอร์มจองซื้อหุ้นกู้ SCC254A