เอกสารเผยแพร่

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

(PDF format 13.39 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 HIGHLIGHTS

(PDF format 5.81 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563

(PDF format 11.35 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563 HIGHLIGHTS

(PDF format 3.88 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562

(PDF format 7.46 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562 HIGHLIGHTS

(PDF format 7.44 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561

(PDF format 8.53 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 HIGHLIGHTS

(PDF format 11.73 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

(PDF format 10.85 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559

(PDF format 12.57 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558

(ZIP format 5.43 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557

(ZIP format 7.36 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2556

(ZIP format 26.07 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2555

(ZIP format 6.68 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2554

(ZIP format 12.75 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2553

(ZIP format 7.78 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2552

(ZIP format 5.11 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2551

(ZIP format 17.47 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2550

(ZIP format 3.70 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2549

(ZIP format 1.14 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2548

(ZIP format 20.04 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2547

(ZIP format 15.29 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2546

(ZIP format 3.82 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2545

(ZIP format 2.18 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2544

(ZIP format 4.81 MB.)

ดาวน์โหลด