ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน

เลือกปี
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2565

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2565

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2565

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2565

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2564

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2564

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2564

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2564

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2563

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2563

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2563

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2563

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2562

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2562

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2562

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2562

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2561

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2561

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2561

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2561

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2560

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2560

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2560

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2560

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2559

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2559

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2559

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2559

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2558

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2558

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2558

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2558

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2557

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2557

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2557

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2557

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2556

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2556

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2556

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2556

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2555

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2555

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2555

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2555

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2554

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2554

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2554

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2554

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2553

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2553

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2553

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2553

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2552

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2552

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2552

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2552

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2551

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2551

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2551

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2551

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2550

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2550

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2550

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2550

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2549

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2549

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2549

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2549

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2548

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2548

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2548

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2548

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2547

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2547

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2547

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2547

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2546

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2546

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2546

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2546

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2545

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2545

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2545

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2545

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2544

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2544

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2544

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2544

ดาวน์โหลด
งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2543

ดาวน์โหลด