ห้องข่าว

ข่าว

ชี้แจงความคืบหน้าผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

BackNov 24, 2011

23 พฤศจิกายน 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ชี้แจงความคืบหน้าผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

ตามที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) ได้แจ้งให้ทราบถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น โดย SCC ได้ย้ายหน่วยงานปฏิบัติงานสนับสนุนธุรกิจ จากสำนักงานใหญ่ไปยังสถานที่สำรองที่ปลอดภัยไว้ล่วงหน้า และได้หยุดการปฏิบัติงานตามปกติที่สำนักงานใหญ่ บางซื่อ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2554 นั้น

SCC ขอเรียนให้ทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ดีขึ้นเป็นลำดับ พนักงานบางส่วนได้เริ่มกลับเข้าทำงาน ที่สำนักงานใหญ่ บางซื่อ แล้วตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 และพนักงานทั้งหมดจะกลับเข้าทำงานตามปกติได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 นอกจากนี้ โรงงานของบริษัทย่อยของ SCC ที่ได้หยุดผลิตเป็นการชั่วคราว เนื่องจากได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการขาดวัตถุดิบสำหรับการผลิตสามารถกลับมาเปิดดำเนินงานได้ตามปกติ แล้ว คือ โรงงานของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานของบริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ที่ท่าหลวง จังหวัดสระบุรี และบริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ลำปาง) จำกัด ที่จังหวัดลำปาง

สำหรับโรงงานของบริษัทย่อยของ SCC ที่หยุดผลิตเป็นการชั่วคราวเนื่องจากน้ำท่วมโรงงาน ได้แก่ โรงงาน ในเขตจังหวัดปทุมธานี (บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์จำกัด) และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา (บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)) ขณะนี้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูและซ่อมบำรุง เครื่องจักร โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตได้ในเดือนธันวาคม 2554 - มกราคม 2555 ส่วนโรงงานของบริษัท ย่อยและบริษัทร่วมของ SCC ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ขณะนี้ได้เตรียมการและได้เริ่มเข้าไปดำเนินการ ฟื้นฟูและซ่อมบำรุงเครื่องจักรบ้างแล้ว ได้แก่ โรงงานของบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (ผลิตกล่องกระดาษ) บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด (ผลิตก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์) บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร) บริษัทผลิตภัณฑ์วิศวไทย จำกัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์) และ บริษัทมูซาชิออโต้พาร์ท จำกัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์) ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถทะยอยเริ่มการผลิตได้ตั้งแต่ไตรมาส ที่ 1 ของปี 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

(นายกานต์ ตระกูลฮุน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

Attachments

  • 2011-11-24_SCC01_TH.pdf (Size: 74,360 bytes)