หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น.

เพิ่มเติม

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2559

ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

27 February 2017, DB Tisco Thai Energy Day

ดาวน์โหลด

ชื่อย่อหุ้น SCC

฿520.00

เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง

+4.00 /0.78%

สูงสุด - ต่ำสุด

520.00 - 516.00

ดูทั้งหมด

ห้องข่าว

ข่าวสารนักลงทุน

ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี 2559

(PDF format 6.04 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558

(PDF format 5.43 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(PDF format 362 KB.)

ดาวน์โหลด