หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562

ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

June 24, 2019 : IR Presentation for investor's meetings

ดาวน์โหลด

ชื่อย่อหุ้น SCC

฿472.00

เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง

-- %

สูงสุด - ต่ำสุด

474.00 - 468.00

ดูทั้งหมด

ห้องข่าว

ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี 2561

(PDF format 11.09 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561

(PDF format 8.53 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(PDF format 5.94 MB.)

ดาวน์โหลด