หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

January 8, 2019 : DBS Pulse of Asia Conference in Singapore

ดาวน์โหลด

ชื่อย่อหุ้น SCC

฿438.00

เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง

+12.00 /2.82%

สูงสุด - ต่ำสุด

438.00 - 426.00

ดูทั้งหมด

ห้องข่าว

ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี 2560

(PDF format 10.32 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

(PDF format 10.85 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(PDF format 245 KB.)

ดาวน์โหลด

SCG WebCast

Analyst Conference Q3/2018

วันที่: 24 ต.ค. 2561

ระยะเวลา: 42:01 นาที

ดาวน์โหลดเอกสารการนำเสนอ ดูทั้งหมด

SCG เอกสารนำเสนอ (English Only) ปี 2019