หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564

ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

April 29, 2021 : SCG Analyst Conference Q1/2021

ดาวน์โหลด

ชื่อย่อหุ้น SCC

฿462.00

เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง

-8.00 /-1.70 %

สูงสุด - ต่ำสุด

468.00 - 462.00

ดูทั้งหมด

ห้องข่าว

ข่าวสารนักลงทุน

ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี 2562

(PDF format 3.61 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563

(PDF format 11.35 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(PDF format 5.94 MB.)

ดาวน์โหลด