หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

แบบ 56-1 One Report

แบบ 56-1 One Report 2563

(รายงานประจำปี)

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564

ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

July 19, 2021 : DBS ESG Focused Corporate Access Day

ดาวน์โหลด

ชื่อย่อหุ้น SCC

฿410.00

เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง

+2.00 /0.49%

สูงสุด - ต่ำสุด

414.00 - 408.00

ดูทั้งหมด

ห้องข่าว

ข่าวสารนักลงทุน

ดูทั้งหมด

แบบ 56-1 One Report 2563

(PDF format 46.99 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563

(PDF format 11.35 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(PDF format 5.94 MB.)

ดาวน์โหลด