หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

November 8-9, 2018: NDR in Singapore hosted Deutsche TISCO Investment Advisory

ดาวน์โหลด

ชื่อย่อหุ้น SCC

฿440.00

เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง

+4.00 /0.92%

สูงสุด - ต่ำสุด

444.00 - 436.00

ดูทั้งหมด

ห้องข่าว

ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี 2560

(PDF format 10.32 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

(PDF format 10.85 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(PDF format 245 KB.)

ดาวน์โหลด