หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561

ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

October 9-11, 2018: NDR in USA hosted by CLSA

ดาวน์โหลด

ชื่อย่อหุ้น SCC

฿414.00

เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง

-2.00 /-0.48 %

สูงสุด - ต่ำสุด

418.00 - 414.00

ดูทั้งหมด

ห้องข่าว

ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี 2560

(PDF format 10.32 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

(PDF format 10.85 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(PDF format 245 KB.)

ดาวน์โหลด