หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563

ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

October 14, 2020 : Virtual ASEAN Energy & Infrastructure Day hosted by JP Morgan

ดาวน์โหลด

ชื่อย่อหุ้น SCC

฿340.00

เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง

+5.00 /1.49%

สูงสุด - ต่ำสุด

340.00 - 334.00

ดูทั้งหมด

ห้องข่าว

ข่าวสารนักลงทุน

ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี 2562

(PDF format 3.61 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562

(PDF format 7.46 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(PDF format 5.94 MB.)

ดาวน์โหลด