หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563

ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

May 11-14, 2020 : Conference call with US investors hosted by Daiwa Securities

ดาวน์โหลด

ชื่อย่อหุ้น SCC

฿368.00

เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง

+8.00 /2.22%

สูงสุด - ต่ำสุด

368.00 - 359.00

ดูทั้งหมด

ห้องข่าว

ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี 2562

(PDF format 3.61 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562

(PDF format 7.46 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(PDF format 5.94 MB.)

ดาวน์โหลด