หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560

ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

2-6 October 2017, NDR in Europe

ดาวน์โหลด

ชื่อย่อหุ้น SCC

฿494.00

เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง

-- %

สูงสุด - ต่ำสุด

496.00 - 490.00

ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี 2559

(PDF format 8.05 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559

(PDF format 12.57 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(PDF format 245 KB.)

ดาวน์โหลด