หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

November 26-27, 2018 : UBS LVMC Conference 2018

ดาวน์โหลด

ชื่อย่อหุ้น SCC

฿426.00

เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง

+4.00 /0.95%

สูงสุด - ต่ำสุด

428.00 - 424.00

ดูทั้งหมด

ห้องข่าว

ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี 2560

(PDF format 10.32 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

(PDF format 10.85 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(PDF format 245 KB.)

ดาวน์โหลด