หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2558

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559

ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

7 September, 2016, Thai Corporate Day in HK

ดาวน์โหลด

ชื่อย่อหุ้น SCC

฿516.00

เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง

-4.00 /-0.77 %

สูงสุด - ต่ำสุด

520.00 - 514.00

ดูทั้งหมด

ห้องข่าว

ข่าวสารนักลงทุน

ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี 2558

(PDF format 7.08 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558

(PDF format 5.43 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(PDF format 362 KB.)

ดาวน์โหลด