หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2559

ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

23 March 2017, NDR in Hong Kong

ดาวน์โหลด

ชื่อย่อหุ้น SCC

฿544.00

เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง

+2.00 /0.37%

สูงสุด - ต่ำสุด

544.00 - 542.00

ดูทั้งหมด

ห้องข่าว

ข่าวสารนักลงทุน

ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี 2559

(PDF format 8.05 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558

(PDF format 5.43 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(PDF format 245 KB.)

ดาวน์โหลด