หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560

ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

29-30 May 2017, NDR in Singapore hosted by Phatra

ดาวน์โหลด

ชื่อย่อหุ้น SCC

฿526.00

เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง

+4.00 /0.77%

สูงสุด - ต่ำสุด

526.00 - 522.00

ดูทั้งหมด

ห้องข่าว

ข่าวสารนักลงทุน

ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี 2559

(PDF format 8.05 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559

(PDF format 12.57 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(PDF format 245 KB.)

ดาวน์โหลด